Plan your visit

Trung tâm Hỗ trợ Đối tác Sài Gòn

Chung cư Khánh Hội 2, 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp HCM

Tuesday, October 4, 2022 10:59 AM

Visitors waiting 1
Average wait time 5 min

Recommended times for visiting today at 11AM, 12PM, 3PM.

8AM
9AM
10AM
Good time to visit!11AM
12PM
1PM
2PM
Good time to visit!3PM
4PM
Visitors per hour

Open

Mon8AM - 5PM

Tue8AM - 5PM

Wed8AM - 5PM

Thu8AM - 5PM

Fri8AM - 5PM

Sat8AM - 5PM

SunClosed

How to reach