Plan your visit

Trung tâm Hỗ trợ Đối tác Sài Gòn

Chung cư Khánh Hội 2, 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp HCM

Wednesday, July 28, 2021 11:40 AM

Visitors waiting 0
Average wait time 0 min
8AM
9AM
10AM
Visitors per hour

Open

Mon8AM - 5PM

Tue8AM - 5PM

Wed8AM - 5PM

Thu8AM - 5PM

Fri8AM - 5PM

Sat8AM - 5PM

SunClosed

How to reach