Plan your visit

Trung tâm Hỗ trợ Đối tác Sài Gòn

Chung cư Khánh Hội 2, 360A Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp HCM

Friday, July 10, 2020 1:32 PM

Visitors waiting 2
Average wait time 1 min

Recommended times for visiting today at 4PM.

8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
Good time to visit!4PM
Visitors per hour

Open

Mon8AM - 5PM

Tue8AM - 5PM

Wed8AM - 5PM

Thu8AM - 5PM

Fri8AM - 5PM

Sat8AM - 5PM

SunClosed

How to reach