Plan your visit

Trung tâm Hỗ trợ Đối tác Hà Nội

Tòa nhà Richy, 35 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Currently closed

Monday, July 26, 2021 8:52 PM

Recommended times for visiting tomorrow at 10AM, 11AM, 12PM.

8AM
9AM
Good time to visit!10AM
11AM
Good time to visit!12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
Visitors per hour

Open

Mon8AM - 5PM

Tue8AM - 5PM

Wed8AM - 5PM

Thu8AM - 5PM

Fri8AM - 5PM

Sat8AM - 12PM

SunClosed

How to reach