Plan your visit

Trung tâm Hỗ trợ Đối tác Hà Nội

Tòa nhà Richy, 35 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Friday, July 10, 2020 1:52 PM

Visitors waiting 1
Average wait time 1 min
8AM
9AM
10AM
11AM
12PM
1PM
2PM
3PM
4PM
Visitors per hour

Open

Mon8AM - 5PM

Tue8AM - 5PM

Wed8AM - 5PM

Thu8AM - 5PM

Fri8AM - 5PM

SatClosed

SunClosed

How to reach